fbpx

Proses Membuat Keputusan Yang Rasional

1⃣ Mendefinisikan masalah

 Seorang pengurus atau pembuat keputusan kena kenal pasti masalah yang dihadapi, punca berlakunya masalah dan cara selesaikannya. 

2⃣ Analisis data 
.
 Kita kena kumpulkan semua data dan pamerkan maklumat yang berkaitan supaya dapat bantu kita membuat keputusan.

3⃣ Kenal pasti alternatif
.
 Setelah kenal pasti masalah yang berlaku, langkah seterusnya ialah bentuk kriteria keputusan. 

4⃣ Menilai alternatif
.
Setiap alternatif kena dibandingkan dengan kriteria keputusan untuk tentukan alternatif mana dapat penuhi kriteria keputusan. 
 
5⃣ Memberi Pemberat kepada setiap Kriteria
.
 Tujuan ini untuk buat perbandingan relatif. Dalam kaedah ini setiap kriteria akan dibandingkan antara satu sama lain.

6⃣ Perlaksanaan alternatif
.
 Pelaksanaan alternatif yang dipilih kena perlukan perancangan terperinci melalui strategi pelaksanaan.

7⃣ Memilih keputusan yang optimum
.
 Langkah terakhir dalam proses membuat keputusan secara rasional ialah memilih alternatif penyelesaian yang terbaik.

#PakarHR
#HRKonsultan
 
 
 
 
 

RELATED POST