fbpx

1.Laissez-Faire
-Pemimpin yang tak menjaga pekerja & gagal beri maklum balas dan menjadikan produktiviti yang lemah dan meningkatkan kos.
.
.
2.Autocratic
-Pengurus yang buat keputusan yang tinggi serta & tidak siapa boleh mencabar keputusannya. Pemimpin ini melakukan pengurusan yang ketat.
.
.
3.Participative
-Pemimpin yang demokratik dan pekerja mudah menerima perubahan organisasi kerana proses membuat keputusan dibincang bersama.
.
.
4.Transactional
-Pengurus yang suka menilai hasil, melatih dan membetulkan pekerja apabila pekerja gagal memenuhi matlamat dan akan diberi ganjaran jika prestasi yang baik.
.
.
5.Tranformasional
-Gaya pengurusan ini bergantung kepada tahap komunikasi yang tinggi untuk mecapai matlamat. Seorang yang memotivasikan pekerja dan tingkatkan produktiviti.
.
.
Tips Pakar HR
-Pengurus yang berkarlibel mestilah mempunyai ciri yang baik, amanah, sedikit tegas tapi mesra dan mudah disegani oleh pekerja.
.
Like & Share
.
#PakarHR
#HRKonsultan
#HRoutsource

Sumber Gambar : Google

RELATED POST