fbpx

Terma dan Syarat

Selamat datang ke Laman Web www.pakarhr.com. Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh PakarHR Sdn Bhd

1. PakarHR Sdn Bhd berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah , mengubahsuai, menambah atau mengeluarkan bahagian daripada :

  • syarat-syarat penggunaan, laman web ini, termasuk apa-apa kandungan , produk, perkhidmatan atau ciri laman web, dan berubah dalam apa-apa yuran atau caj.
  • Perubahan akan berkuatkuasa sebaik sahaja dan anda mengakui bahawa pemberitahuan elektronik ( dengan menyiarkan di laman web ini atau melalui e-mel ) adalah mencukupi dan faedah melalui kos menurun dan fleksibiliti meningkat dan kelajuan.
  • Penggunaan laman web ini selepas notis itu akan dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.

2. PakarHR MELARANG mana-mana pihak daripada mengadakan latihan seumpama ini atau menggunakan nama dan kaedah seumpamanya tanpa kebenaran bertulis daripada pihak Penganjur yang merupakan pemilik sah harta intelek berkaitan dengan program yang kami jalankan

3. PakarHR MELARANG sebarang kegiatan seperti mengambil data/butiran peserta, menjual barang atau apa-apa jua aktiviti yang tidak mendapat kelulusan bertulis daripada Penganjur

4.PakarHR berhak untuk membatalkan penyertaan anda jika anda melanggar mana-mana peraturan/syarat yang telah ditetapkan untuk menyertai program PakarHR

5.PakarHR berhak untuk menunda sebarang tarikh, membatalkan atau menukar tarikh program 

 

Bayaran

Peserta digalakkan untuk membuat bayaran penuh untuk sesuatu program, namum anda boleh juga untuk memilih bayaran secara ansuran. Bagi yang memilih untuk membuat pembayaran secara ansuran, bayaran pertama mestilah dibuat ketika pendaftaran program dan bayaran ansuran bermula bulan berikutnya.

 Semua pembayaran yang telah dibuat TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN mahupun ditukar ke mana-mana program lain dibawah anjuran pihak penganjur.

Aduan

Kami menjalankan prosedur pengendalian aduan yang kami gunakan untuk cuba menyelesaikan pertikaian apabila ia mula timbul. Hubungi kami di cs.pakarhr@gmail.com jika anda mempunyai sebarang aduan atau komen.