fbpx

3 CARA PALING SIMPLE & PADU NAK NILAI KERJA – KERJA STAF

3 CARA PALING SIMPLE & PADU NAK MENILAI KERJA - KERJA STAF

Antara 3 CARA PALING SIMPLE & PADU NAK MENILAI KERJA – KERJA STAF

1.Soal Selidik
-Penganalisis pekerjaan mengedar borang soal selidik mengenai pekerjaan yang hendak dianalisis kepada setiap pekerja. Data yang dipungut adalah tentang tugas dan kewajipan pekerjaan, tujuan pekerjaan, kesesuaian tempat kerja, keperluan untuk melakukan kerja, peralatan dan bahan yang diperlukan dan keperluan kepada kesihatan dan keselamatan pekerjaan.
.
.
2.Temu Bual
-Kaedah ini membolehkan penemu bual menerangkan objektif analisis kerja kepada pekerjayang ditemu bual dan menjelaskan kepada pekerja soalan-soalan yang kurang jelas.
.
.
3.Buku Log
-Pekerja diminta mencatatkan aktiviti kerja harian mereka dalam satu buku log diari. Jika dilakukan dengan betul kaedah ini dapat memberi gambaran terperinci dan menyeluruh tentang sesuatu kerja.
.

.

#SalwaAzlan
#PembangunanStaf
#PakarHR
#HRKonsultan
#HRJantungBisnes

RELATED POST