fbpx

3 Kepentingan Struktur Organisasi

3 kepentingan struktur organisasi dalam sebuah syarikat. Dalam sebuah organisasi ataupun syarikat yang baru, struktur organisasi merupakan hal yang terpenting sekali sebelum syarikat mampu melangkah lebih tinggi.

1. Mengagihkan sumber dengan tepat

-Sumber organisasi boleh diagihkan mengikut keperluan setiap bahagian atau unit dalam
organisasi.
.

2. Membolehkan penyelarasan antara bahagian

-Memandangkan setiap bahagian atau unit dalam organisasi mempunyai objektif yang berlainan, penyelarasan antara bahagian adalah sangat penting bagi menentukanaktiviti-aktiviti tertentu agar selari dengan matlamat organisasi.
.

3. Menetapkan bidang tugas
-Tugas merupakan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin mengikut bidang masing-masing.
.

#SalwaAzlan
#PembangunanStaf
#PakarHR
#HRKonsultan
#HRJantungBisnes

RELATED POST