fbpx

Panduan Ringkas Tapi Penting Tanggungjawab Majikan

Adakah anda tahu….????
.
Sebagai pengarah syarikat, pekongsi firma, pemegang jawatan persatuan, ada juga adalah bertanggungjawab membayar caruman KWSP yang tertunggak di bawah seksyen 46(1) akta KWSP. Kegagalan anda membayar boleh menyebabkan tuntutan boleh difailkan di mahkamah dan tindakan boleh diambil seperti:
– Tindakan kebankrapan
– Penyitaan dan penjualan aset
– Penahanan pasport

RELATED POST